Rekisteriseloste

1 Rekisterin- pitäjä Nimi
Snellmanin Kokkikartano Oy

 

Osoite
Jäspilänkatu 27, 04250 Kerava

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi
Kuluttajapalvelu

 

Osoite
Jäspilänkatu 27,
04250 Kerava

 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
kuluttajapalvelu@kokkikartano.fi
Puh: 029 0067 800 (arkisin klo 14.00 – 16.00)

3 Rekisterin nimi Asiakaspalauterekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja kerätään pelkästään asiakaspalautteiden tietojen yhteydessä. Asiakaspalautteiden perusteella Snellmanin Kokkikartano Oy voi olla yhteydessä palautteen antajaan mahdollisten lisäselvitysten, tuotekorvausten tai vahingonkorvausta koskevien asioiden osalta.

Tietoja voidaan käyttää Snellmanin Kokkikartano Oy:n toiminnan kehittämiseen, tuoteturvallisuuden parantamiseen
ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5 Rekisterin tietosisältö Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tuotteen yksilöidyt tiedot
6 Säännönmu- kaiset tieto- lähteet Henkilötiedot saadaan ainoastaan tiedot antaneelta henkilöltä.
7 Tietojen sään- nönmukaiset luovutukset Henkilötiedot ovat ainostaan Snellmanin Kokkikartano Oy:n tai Snellman konsernin käytössä eikä niitä luovuteta kenellekään ulkopuoliselle taholle. Rekisterissä olevat tiedot hävitetään, kun niitä ei enää tarvita tai käyttäjä pyytää niiden hävittämistä.
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle A Manuaalinen aineisto
Rekisteriä ei luovuteta Snellman konsernin ulkopuolisille tahoille.

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Snellman konsernin sisäisen verkon käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Snellman konsernin salasanasuojatuilla palvelimilla.