20 kesäkuu, 2018

TÄRKEÄ TIEDOTE! Tuotteen takaisinveto: Lohipasta 300 g, vkp. 28.6.2018

Tuote: Lohipasta 300 g

Valmistaja: Snellmanin Kokkikartano Oy

Viimeinen käyttöpäivä: 28.6.2018

Pakkauskoko: 300 g

EAN: 6405304003292

Lohipasta 300 g saattaa sisältää teräviä metallin ja muovinpalasia rikkoutuneen välineen vuoksi.

Snellmanin Kokkikartano Oy vetää markkinoilta erän Lohipasta 300 g. Takaisinveto koskee erää, jonka viimeinen käyttöpäivä 28.6.2018. Takaisinveto ei koske muita tuotteita eikä muita valmistuseriä.

Tuote-erää on myyty koko maan alueella Keskon päivittäistavarakaupan K-myymälöissä, Stockmannin Herkussa ja Halpa-hallissa. Kuluttajia pyydetään hävittämään tuote. Virheellisen tuotteen ostaneet voivat myös palauttaa tyhjän pakkauksen veloituksetta osoitteeseen: Snellmanin Kokkikartano Oy, TUNNUS 5017131, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen viimeinen käyttöpäivä. Ostos hyvitetään. Hyvityksen saamiseksi mukaan tulee liittää oma nimi ja yhteystiedot.

Lisätietoja: Snellmanin Kokkikartano Oy:n kuluttajapalvelu, p. 029 006 7800 (arkisin klo 14-16) tai Laatupäällikkö Kati Häyhä p. 040 557 4931

Me Kokkikartanolaiset olemme hyvin pahoillamme tapahtuneesta. Olemme nyt tehneet korjauksia toimintatapoihimme, jotta vastaavilta vältyttäisiin jatkossa.

………………………………………………………

PRODUKTÅTERKALLELSE  

Risk för främmande föremål i Laxpasta 300 g

Produkt: Laxpasta 300 g

Tillverkare: Snellmanin Kokkikartano Oy

Sista användningsdag: 28.6.18

Förpackningsstorlek: 300 g

EAN: 6405304003292

Produkten Laxpasta 300 g kan innehålla vassa metall- och plastbitar efter att ett redskap gått sönder under tillverkningsprocessen.

Snellmanin Kokkikartano Oy återkallar ett parti Laxpasta 300 g vars sista användningsdag är 28.6.2018. Återkallelsen berör inte andra tillverkningspartier eller produkter.

Ifrågavarande produktparti har landsomfattande sålts i Keskos dagligvaruhandels K-affärer, i Stockmann Delikatessens och i Halpa Hallis affärer. Konsumenterna ombeds förstöra produkten. De som inhandlat en felaktig produkt kan också utan kostnad returnera den tomma produktförpackningen till följande adress: Snellmanin Kokkikartano Oy, TUNNUS 5017131, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Produktens sista användningsdag bör synas på förpackningen. Produkten gottgörs. För att få produktgottgörelse bifogas namn och adressuppgifter.

Tilläggsinformation: Snellmanin Kokkikartano Oy:s konsumentservice, tfn. 029 006 7800 (vardagar kl. 14-16) eller Kvalitetschef Kati Häyhä tfn. 040 557 4931

På Kokkikartano är vi väldigt ledsna för det som har hänt. Vi har nu vidtagit åtgärder så att likande inte ska ske i framtiden.

Samanlaiset postaukset